plantejord
ARBEIDSOMRADE2 SARPSBORG KIRKE
gulrotter(1)
Plantejord 70UF nr5

Plantejord 30

God innblandingsjord

Høyt sand-innhold, god drenering, Tørke-utsatt, Torv-redusert, Siktekuve OK

Reg nr. 8363

Plantejord 50

God plantejord

Allround-blanding, god Jord struktur, næringsrik, Torv-redusert. Siktekurve avvik

Reg. nr. 8364

Plantejord 60U

God dyrkningsjord

God jord.struktur, Næringrik, torv fri, Siktekurve avvik

Reg. nr. 8487

Plantejord 70 U

God sommerblomst jord

God sommerblomst jord, Næringsrik. Lett og løs struktur,  Torv fri, tørkeutsatt,

Reg .nr. 12386

Spesial blandinger

Roser
Blomstereng
Takhagejord haug
Jordlab 6

Rosejord 60 U

Jordprodukt utviklet spesielt for roser og  rosesamlinger

Blomstereng jord 30 U

Blanding med lavt surhetsnivå tilpasset blomstereng

Designjord

Vi kan også designe din egen Spesialjord etter dine ønsker og spesifikasjoner

Plantejord 00 UF

Vi arbeider med å erstatte våre torvreduserte jordløsninger med Fibergrow, med andre ord vi blir torvfrie i 2024

plantejord(1)

Plantejord 30

Torvredusert Plantejord 30 er en sandholdig, og noe næringsrik jordblanding som har sin opprinnelse fra hageavfall-basert kompostjord.

Denne kan bl.a. brukes til plantefelt/vekstmedium til alt fra stauder/sommerblomster, til prydbusker og trær, men er betydelig mer sandholdig enn Plantejord 50.

Kan også blandes inn i undergrunns-jord på stedet, som da må være rot-ugrass fri. Plantejord 30 vil da bidra til en mer luftig og vekstvennlig jordblanding. Dette vil avhenge 100% av jordstruktur og jordegenskaper som stedegen jord/undergrunns-jord innehar.

Reg nr. 8363

ARBEIDSOMRADE2 SARPSBORG KIRKE

Plantejord 50                 

Plantejord 50 er en næringsrik, torvredusert og rotugress-fri jordblanding med en god jordstruktur som har sin opprinnelse fra hageavfall-basert kompostjord.

Dette er vår «bestselger» og en all-round jord som kan brukes til det aller meste.

Denne egner seg bl.a. godt til plantefelt/vekstmedium til alt fra stauder/sommerblomster, til prydbusker og trær.

Denne jordblandingen har egenskaper som gjør at den både holder godt på vannet og slipper vannet greit igjennom. Plantejord 50 har også derved gode kapilære egenskaper.

Reg. nr. 8364

gulrotter

Plantejord 60 U

Torvfri Plantejord 60 U er en næringsrik og moldrik jordblanding som har sin opprinnelse fra hageavfall-basert kompostjord.

Denne egner seg godt til plantefelt/vekstmedium til alt fra stauder/sommerblomster, til prydbusker og trær.

Design uten navn(130)

Plantejord 70 U

Plantejord 70 U er et torvfri fritt alternativ som er spesielt utviklet til sommerblomster, sammen med store kommuner og Tusenfryd fornøyelsespark.

Plantejord 70 U kan fint benyttes sammen med LOG sine selvvanningskasser/LOG rør, som gjør at tilført vann utnyttes 100% pga. kapilære krefter/opptrekket i jorda via undervannings-systemet

Roser

Rosejord 60 U

Plantejord som er spesielt utviklet for roseplantinger

ARBEIDSOMRADE2 SARPSBORG KIRKE

Blomstereng jord 30

Blanding med lavt surhetsnivå og høyt seduminnhold, tilpasset blomstereng

Takhagejord haug

Designjord

Vi kan også designe din egen Spesialjord etter dine ønsker og spesifikasjoner.