SDV 1 2 3

FRA PROBLEM TIL RESSURS

Gårsdagens løsninger er ikke svaret på Fremtidenen vår

Sirkulær disponering av vann er faget der hvor mann ser på overvannet som en ressurs og ikke et problem.

Det er dessverre alt for mange som ser på overvann kun med problembrillene på, noe som medfører at rent drikkevann blir benyttet til veldig mange unødvendige områder.

Vi i Norgesjord har derfor utviklet flere forskjellige SDV løsninger for å motvirke all sløsingen med rent drikkevann.

SVD 1    NorgesTank – Regnhøsting

I «gamle dager» hadde alle en tønne ved hvert taknedløp, dette for å spare på regnvannet etter hvert regnskyll, så man kunne vanne enkelt og gratis i hagen etterpå.

Utifra det samme prinsippet har vi i Norgesjord utviklet konseptet NorgesTank, hvor vi enkelt magasinerer takvannet til ulike bruksområder i ditt uteanlegg.

Vi tilpasser din NorgesTank til din takflate, ditt nedbørsfelt og hvor mye gratis takvann du ønsker å magasinere. I tillegg leveres NorgesTank i den RAL-fargen og det designet du måtte ønske.

Regnhøsting – Norgestank

Regnhøsting/Regnvannsoppsamling kan hjelpe oss til å spare på drikkevannet, og bidra til et mer bærekraftig vannkretsløp.

Oppsamlling av regnvann til bl.a. vanning av vegitasjon, vasking av bil/sykkel vannfylling av feiemaskin etc. vil hindre at regnvann renner til renseanleggene .

( Hentet fra : Fakta arket «Blågrønne overvannsløsninger – Oslo Kommune» )

I «gamle dager» samlet man regnvannet i tretønner .

Her har NorgesJord ( NorgesTank) utviklet fremtidens regnhøsting over/under bakkenivå, hvor man kan magasinere og prioritere hvilke ulike bruksområder som skal prioriteres ut i fra magasinerings-rekkefølgen.

Din NorgesTank kan dimensjoneres og designes ut i fra ditt takareale og nærmeste måtestasjon for nedbør sett i sammenheng med vannforbruket den skal dekke slik at tanken er best mulig tilpasset hver enkelts behov. NorgesTanken kan leveres i den RAL fargen du måtte ønske.

Regnhøsting

SDV 2  –  Digital styring av takvann

Vårt egenutviklede digital system for styring av takvann er en fremtidsrettet måte å ta vare på vannressursene.

Systemet er bygget opp rundt LOG rør / kapilærjord samt sensor- og solcelle teknologi koblet til en app, som gjør systemet heldigitalt.

Vannressursen tas fra taket og magasineres i LOG rørene og kan i tillegg magasineres i egne tanker under bakken.

Sensorteknologien gjør at man til enhver tid har tilgang på vannressursene i forhold til jorda og vekstene.

Dette forutsetter at man har vann i rørene eller i magasinet.

Hvis det mot formodning har vært en lengre tørkeperiode og systemet er tomt for vann , vil man enkelt kunne tilføre vann manuelt.

Da undervanning har en mye bedre effektutnyttelse enn det å vanne på overflaten gir med den fordunstingen det medfører.

Systemet gjør at vi kan overvåke nivå i våre nedgravde selv-vanningsrør som gir vann til planter/trær samtidig som vi overvåker vann-nivå i tilførselstanken(e) for vann. Med dette systemet vil vi automatisk fylle vanningsrørene slik at planten til en hver tid har nok vann samtidig som vi holder øye med tilgjengelig vann i tilførselstanke.

Systemet er autonomt, dvs vi generer vår egen strøm fra solcellepaneler slik at det ikke er nødvendig med strømtilkobling (f.eks for bed eller annet der strøm ikke enkelt er tilgjengelig). Driftspersonell vil få tilgang til systemet enten på PC-skjerm eller på sin egen mobiltelefon. Her vil de også få alarmer dersom f.eks nivå i tilførselstanken blir lave , eller andre feilmeldinger.

Fra systemet kan man også tvangskjøre pumpen for vanntilførsel til vanningsrørene.

Flere systemer kan overvåkes av samme applikasjon på PC/mobiltelfon slik at driftspersonell kan enkelt se status på vanning av mange bed ved noen enkle tastetrykk. Her er det muligheter for store besparelser i arbeidstimer og skjødsel av store plantefelt for driftspersonell.

Digital styring av takvann

SDV 3  –  Fra Tak til Jord til Bord

Norgesjord har utviklet et helhetlig bærekraft system, hvor vi bruker takvannet , LOG rør, plantejord for å dyrke spiselige vekster på en 100% bærekraftig måte.

Disse kantinehagene driftes av en egen matgartner og kantinekokkene kan høste direkte fra dyrkninghagen og servere kortreist, sunn kantinemat.

Det lille matavfallet som blir til overs (avskjær , ender, matsvinn) puttes i en kompost-reaktor og vil i løpet av kort tid bli omdannet til næringsrik jordforbedring som tilbakeføres til dyrkninghagen og bidrar til ny vekst.