Vårt egenutviklede digital system for styring av takvann er en fremtidsrettet måte å ta vare på vannressursene.

Systemet er bygget opp rundt LOG rør / kapilærjord samt sensor- og solcelle teknologi koblet til en app, som gjør systemet heldigitalt.

Vannressursen tas fra taket og magasineres i LOG rørene og kan i tillegg magasineres i egne tanker under bakken.

Sensorteknologien gjør at man til enhver tid har tilgang på vannressursene i forhold til jorda og vekstene.

Dette forutsetter at man har vann i rørene eller i magasinet.

Hvis det mot formodning har vært en lengre tørkeperiode og systemet er tomt for vann , vil man enkelt kunne tilføre vann manuelt.

Da undervanning har en mye bedre effektutnyttelse enn det å vanne på overflaten gir med den fordunstingen det medfører.

Systemet gjør at vi kan overvåke nivå i våre nedgravde selv-vanningsrør som gir vann til planter/trær samtidig som vi overvåker vann-nivå i tilførselstanken(e) for vann. Med dette systemet vil vi automatisk fylle vanningsrørene slik at planten til en hver tid har nok vann samtidig som vi holder øye med tilgjengelig vann i tilførselstanke.

Systemet er autonomt, dvs vi generer vår egen strøm fra solcellepaneler slik at det ikke er nødvendig med strømtilkobling (f.eks for bed eller annet der strøm ikke enkelt er tilgjengelig). Driftspersonell vil få tilgang til systemet enten på PC-skjerm eller på sin egen mobiltelefon. Her vil de også få alarmer dersom f.eks nivå i tilførselstanken blir lave , eller andre feilmeldinger.

Fra systemet kan man også tvangskjøre pumpen for vanntilførsel til vanningsrørene.

Flere systemer kan overvåkes av samme applikasjon på PC/mobiltelfon slik at driftspersonell kan enkelt se status på vanning av mange bed ved noen enkle tastetrykk. Her er det muligheter for store besparelser i arbeidstimer og skjødsel av store plantefelt for driftspersonell.

Digital styring av takvann