Norgesjord har utviklet et system for overvåkniing og automatisk vanning som kan brukes i flere typer anvendelser.

Systemet gjør at vi kan overvåke nivå i våre nedgravde selv-vanningsrør som gir vann til planter/trær samtidig som vi overvåker
vann-nivå i tilførselstanken(e) for vann. Med dette systemet vil vi automatisk fylle vanningsrørene slik at planten til en hver
tid har nok vann samtidig som vi holder øye med tilgjengelig vann i tilførselstanke.

Systemet er autonomt, dvs vi generer vår egen strøm fra solcellepaneler slik at det ikke er nødvendig med strømtilkobling ( f.eks for bed eller annet der strøm ikke enkelt er tilgjengelig). Driftspersonell vil få tilgang til systemet enten på PC-skjerm eller på sin egen mobiltelefon. Her vil de også få alarmer dersom f.eks nivå i tilførselstanken blir lave , eller andre feilmeldinger.

Fra systemet kan man også tvangskjøre pumpen for vanntilførsel til vanningsrørene. Flere systemer kan overvåkes av samme applikasjon på PC/mobiltelfon slik at driftspersonell kan enkelt se status på vanning av mange bed ved noen enkle tastetrykk.

Her er det muligheter for store besparelser i arbeidstimer og skjødsel av store plantefelt for driftspersonell