1. Mysen

Hovedkontor/produksjon : Håkon Håkonssensvei 82, 1852 Mysen, tlf: 69 89 26 93

2. Skarnes

Produksjon av kompostjord fra Organisk Hageavfall.

3. Rokke

Utsalg av noen av våre utlagte  kompost-produkter. Nordbyveien 507 – 1763 Rokke

4. Bergen

Anleggsgartner Wikholm

Utsalg av noen av våre utvalgte kompost/LOD produkter

Salgskontor for hele Norge og distribusjonspartner:

  1. LOG Utemiljø