1. Mysen

Hovedkontor/produksjon : Håkon Håkonssensvei 82, 1852 Mysen, tlf: 69 89 26 93

2. Skarnes

Produksjon av kompostjord fra Organisk Hageavfall.

 

 

 

Salgskontor for hele Norge og distribusjonspartner:

  1. LOG Utemiljø