Vår jordfabrikk

I vår jordfabrikk i dag produserer vi kompostjord i ranker på et areale på ca 8 mål. Vår årlige produksjon er  ca 10 – 12.000 m3. Dette volumet er grunnpilaren i våre produkter. Alle kompostjordtyper baser på park/hageavfall. Vi får da en jevn slutt-kvalitet på produktene da hageavfall har en jevn og lik kvalitet gjennom hele året.

Den ferdige komposten blandes med forskjellig tilsetningsstoffer for å få frem de forskjellige egenskapene vi tilstreber oss for alle de forskjellig jordtypene vi selger.

Vi selger ikke rå-kompost som produkt, dette er hoved-grunnlaget for vår jord produksjon.

Vi har også et felt for produksjon av Naturjord på 5,3 mål

Vi vil i 2024 starte med en større utbygging av jordfabrikken vår. Vi har godkjennelse for å bygge opp en ny jordfabrikk med en størrelse på 9 mål. Dette vil øke vår produksjon vesentlig i årene som kommer og vi vil har et totalt produksjonsareale på 22 mål.

Produksjonskapasiteten vil ved full utbygging ligge på 20 – 25.000 m3 årlig.