Infiltometer

En av de viktigste egenskapene til jord er dets evne til å transportere vann gjennom porene og mellom partiklene

( hydraulisk konduktivitet , kalt «Ksat» ) . Hydraulisk konduktivitet øker med økende vanninnhold inntil et maksimum i mettet tilstand, dette refererer vi til som K-sat

Et infiltometer kan benyttes til måling av infiltrasjonsevne i ulike jordarter i forbindelse med grunnundersøkelser for infiltrasjon og for å fastslå    K-Sat verdier for forskjellige jordtyper. Måling med infiltrometer kan gi en tilnærmet verdi for det vi kaller jordartenes permeabilitet. Denne oppgis i cm per time.

Infiltometer 2