Personvernerklæring

“NorgesJord” eller “Selskapet” er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og ditt personvern. Denne personvernerklæringen beskriver informasjonspraksisen til NorgesJord.

1. Nettsider som dekkes av personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen beskriver informasjonspraksisen til nettsider som lenker til erklæringen: https://norgesjord.no (videre referert til som “NorgesJord sine nettsider” eller “Selskapets nettsider”).

Applikasjoner kan bli lagt ut av NorgesJord eller tredjeparter. Når applikasjoner blir lagt ut av NorgesJord, gjelder denne personvernerklæringen. Når applikasjoner blir lagt ut av en tredjepart, gjelder ikke denne personvernerklæringen men tredjeparts egen personvernerklæring.

NorgesJord sine nettsider kan inneholde lenker til andre nettsider, og NorgesJord er ikke ansvarlig for informasjonspraksis eller innhold på slike andre nettsider. Selskapet oppfordrer deg til å gjennomgå personvernerklæringene for andre nettsider for å forstå deres informasjonspraksis.

2. Personopplysninger

Samlet tilbyr NorgesJord en rekke tjenester som kollektivt refereres til som “Tjenesten”. NorgesJord henter inn informasjon fra enkeltindivid som besøker Selskapets nettsider (“Besøkende”) og enkeltindivid som registrerer seg for bruk av Tjenesten (“Kunder”).

Når du uttrykker interesse for å motta ytterligere opplysninger om Tjenesten eller registrerer deg for å bruke Tjenesten, krever NorgesJord at du oppgir kontaktinformasjon til Selskapet. Dette kan for eksempel være navn, firmanavn, adresse, telefonnummer og e-postadresse (“Påkrevd kontaktinformasjon”). NorgesJord kan også be deg om å oppgi tilleggsinformasjon, som for eksempel firmaets årlige inntekter, antall ansatte eller industri (“Valgfri informasjon”). Påkrevd kontaktinformasjon, faktureringsdetaljer og valgfri informasjon henvises videre kollektivt til som “Data om NorgesJord-kunder.”

NorgesJord kan også samle inn informasjon gjennom vanlige informasjonssamlingsverktøy mens du navigerer Selskapets nettsider. Dette kan for eksempel være informasjonskapsler (cookies) og nettvarder (beacons), videre referert til som “Nettsidens navigasjonsinformasjon”. Nettsidens navigasjonsinformasjon inneholder standardinformasjon om nettleseren din (for eksempel nettlesertype og nettleserspråk), IP-adressen din (“IP”), og handlingene dine på Selskapets nettsider (for eksempel nettsider som vises og lenker som blir klikket på).

3. Bruk av innsamlet informasjon

Selskapet bruker innsamlet Data om NorgesJord-kunder til å utføre de forespurte tjenestene. For eksempel, hvis du fyller ut et “kontakt meg”-webskjema, vil Selskapet bruke informasjonen som er gitt til å kontakte deg vedrørende din interesse for Tjenesten.

Selskapet kan også bruke innsamlet Data om NorgesJord-kunder til markedsføringsformål. Selskapet kan blant annet bruke informasjon du oppgir for å kunne kontakte deg til å diskutere din interesse for NorgesJord og Tjenesten, samt sende deg informasjon om Selskapet og dets partnere. Dette kan være informasjon om kampanjer og arrangementer.

NorgesJord bruker Nettsidens navigasjonsinformasjon til å betjene og forbedre Selskapets nettsider. Selskapet kan også bruke Nettsidens navigasjonsinformasjon i kombinasjon med innhentet Data om NorgesJord-kunder for å kunne tilby personlig tilpasset informasjon om Selskapet.

4. Nettsidens navigasjonsinformasjon

NorgesJord bruker vanlige verktøy for innsamling av informasjon, for eksempel informasjonskapsler og nettvarder, mens du navigerer på Selskapets nettsider (“Nettsidens navigasjonsinformasjon”). Denne delen av personvernerklæringen beskriver hvilke typer navigasjonsinformasjon Selskapet kan samle inn og hvordan Selskapet kan bruke denne informasjonen.

Informasjonskapsler (cookies)

NorgesJord bruker informasjonskapsler for å gjøre samspillet mellom Selskapets nettsider enkelt og meningsfullt. Når du besøker en av Selskapets nettsider, sender NorgesJord sine servere en informasjonskapsel til din datamaskin. Alene kan ikke informasjonskapsler identifisere deg, de gjenkjenner kun nettleseren din. Med mindre du velger å identifisere deg for NorgesJord, enten ved å svare på et tilbud, åpne en brukerkonto eller fylle ut et webskjema (for eksempel et “kontakt meg”-skjema), forblir du anonym for Selskapet.

Det finnes to typer informasjonskapsler: sesjonsavhengige informasjonskapsler (session cookies) og faste informasjonskapsler (persistent cookies). Sesjonsavhengige informasjonskapsler eksisterer bare for en sesjon eller økt. De forsvinner når du lukker nettleseren eller slår av datamaskinen. Faste informasjonskapsler forblir på datamaskinen din etter at du har lukket nettleseren eller slått av maskinen.

Hvis du har valgt å identifisere deg for NorgesJord bruker Selskapet sesjonsavhengige informasjonskapsler som inneholder kryptert informasjon. På den måten kan Selskapet gjøre en unik identifisering av deg. Hver gang du logger deg på Tjenesten blir en sesjonsavhengig informasjonskapsel lagret i nettleseren din, og denne inneholder en kryptert, unik identifikator som er knyttet til kontoen din. Disse sesjonsavhengige informasjonskapslene gir Selskapet muligheten til å identifiserer deg når du er logget inn i Tjenesten og til å behandle dine nettbaserte transaksjoner og forespørsler. Sesjonsavhengige informasjonskapsler er påkrevd for å bruke Tjenesten.

NorgesJord bruker faste informasjonskapsler til å identifisere nettlesere som tidligere har besøkt Selskapets nettsider, og disse kan kun Selskapet lese og bruke. Når du kjøper Tjenesten eller gir Selskapet dine personlige opplysninger, tildeles du en unik identifikator. Denne unike identifikatoren er knyttet til en fast informasjonskapsel som Selskapet lagrer i nettleseren din. Selskapet er spesielt forsiktig med sikkerheten og konfidensialiteten til informasjonen som lagres i faste informasjonskapsler, og Selskapet lagrer for eksempel ikke passord i faste informasjonskapsler. Dersom du deaktiverer nettleserens evne til å godta informasjonskapsler, vil du kunne navigere Selskapets nettsider men ikke benytte deg av Tjenesten.

NorgesJord kan bruke informasjon fra sesjonsavhengige og faste informasjonskapsler i kombinasjon med Data om NorgesJord-kunder for å dele informasjon om Selskapet og Tjenesten med deg.

Nettvarder (beacons)

NorgesJord bruker nettvarder alene eller i kombinasjon med informasjonskapsler. Disse benyttes for å kompilere informasjon om bruk av Selskapets nettsider og samhandling med e-post fra Selskapet til Kunder og Besøkende. Nettvarder er tydelige elektroniske bilder som kan gjenkjenne bestemte typer informasjon på datamaskinen din, som informasjonskapsler, når du besøker et bestemt webområde som enten er tilknyttet nettvarden eller beskriver en nettside som er tilknyttet nettvarden. For eksempel kan NorgesJord plassere nettvarder i e-postmeldinger innen markedsføring. Disse vil kunne informerer Selskapet om når du klikker på en kobling i e-postmeldingen som deretter leder deg til en av Selskapets nettsider. NorgesJord bruker nettvarder til å drifte og forbedre Selskapets nettsider og e-postkommunikasjon. NorgesJord kan bruke informasjon fra nettvarder i kombinasjon med Data om NorgesJord-kunder for å dele informasjon om Selskapet og Tjenesten med deg.

IP-adresser

Når du besøker nettsidene til NorgesJord samler Selskapet din IP-adresse (“IP”) for å spore og aggregere identifiserbar ikke-personlig informasjon. For eksempel bruker NorgesJord IP-adresser til å monitorere regionene hvor Kunder og Besøkende navigerer Selskapets nettsider fra.

NorgesJord samler også IP-adresser fra Kunder når de logger på Tjenesten, som er en del av Selskapets sikkerhetsfunksjoner “Identity Confirmation” og “IP Range Restrictions”.

Tredjeparts informasjonskapsler

Fra tid til annen engasjerer NorgesJord tredjeparter til å spore og analysere identifiserbar ikke-personlig bruk og volumstatistikkinformasjon fra individer som besøker Selskapets nettsider. NorgesJord kan også bruke andre tredjeparts informasjonskapsler for å spore resultatene av Selskapets annonser. Informasjonen som leveres til en tredjepart inneholder ikke personlig informasjon, men er av en slik art at den kan tilknyttes personlig informasjon etter at Selskapet mottar den. Denne personvernerklæringen dekker ikke bruken av informasjonskapsler fra tredjeparter.

5. Åpne forum, henvis en venn og kundeomtaler

NorgesJord kan tilby forum, blogger eller chatte-rom på Selskapets nettsider. Eventuell identifiserbar personlig informasjon du velger å oppgi på slike steder kan leses, innsamles og/eller brukes av andre som besøker disse nettsidene, og kan også brukes til å sende deg uønskede meldinger. NorgesJord er ikke ansvarlig for den identifiserbare personlige informasjonen du velger å dele på slike nettsider.

Kunder og Besøkende kan velge å bruke Selskapets henvisningstjeneste for å informere venner om Selskapets nettsider. Når du bruker henvisningstjenesten ber Selskapet om din venns navn og e-postadresse. NorgesJord sender deretter ut en engangs e-post som inviterer ham eller henne til å besøke Selskapets nettsider. NorgesJord lagrer ikke denne informasjonen.

6. Deling av innhentet informasjon

NorgesJord kan dele Data om NorgesJord-kunder med Selskapets salgsagenter slik at disse på Selskapets vegne kan komme i kontakt med Kunder og Besøkende som har oppgitt sin kontaktinformasjon. NorgesJord kan også dele Data om NorgesJord-kunder med Selskapets salgsagenter for å sikre kvaliteten på informasjonen som tilbys. Identifiserbar personlig informasjon vil av NorgesJord aldri deles, selges, leies ut eller brukes til handel for salgsfremmende formål med tredjeparter.

NorgesJord forbeholder seg retten til å offentliggjøre identifiserbar personlig informasjon om Selskapets Kunder eller Besøkende dersom det kreves ved lov eller hvis Selskapet med rimelighet mener at en avsløring er nødvendig for å beskytte Selskapets rettigheter og/eller for å etterkomme en rettssak, ordre fra domstol eller juridisk prosess.

7. Preferanser for kommunikasjon

NorgesJord tilbyr Kunder og Besøkende som oppgir sin kontaktinformasjon muligheten til å velge hvordan Selskapet bruker den innhentede informasjonen. Du kan sende en forespørsel med spesifisering av dine kommunikasjonspreferanser til post@norgesjord.no. Kunder kan ikke reservere seg mot å motta transaksjonsrelaterte e-postmeldinger tilknyttet egen konto hos NorgesJord eller Tjenesten.

8. Endringer og oppdateringer

Dine informasjon-kunder kan oppdatere eller endre registreringsinformasjonen sin ved å redigere sine bruker- eller organisasjonsoppføringer. Det er mulighet for at NorgesJord kan tilby en løsning der du kan oppdatere en brukerprofil. For å oppdatere en organisasjons informasjon, vennligst logg inn på https://norgesjord.no med ditt NorgesJord brukernavn og passord og klikk deg inn på «innstillinger.”

9. Kundedata

Kunder av NorgesJord som bruker Tjenesten til å hoste/verte data og informasjon (“Kundedata”). NorgesJord vil aldri få gjennomgått, delt, distribuert eller referert til sine Kundedata, med unntak av det som er lovpålagt. Individuelle oppføringer av Kundedata kan kun vises eller åpnes med den hensikt å løse et problem, gi brukerstøtte til problemer eller ved mistanke ulovlig aktivitet. Kunder er ansvarlige for å opprettholde sikkerheten og konfidensialiteten til sine NorgesJord brukernavn og passord.

10. Sikkerhet

NorgesJord tar i bruk robuste sikkerhetstiltak for å beskytte Kundedata mot uautorisert tilgang, opprettholde dataens nøyaktighet og bidra til å sikre riktig bruk av Kundedata. Når Tjenesten benyttes vil Secure Socket Layer (“SSL”) beskytte Kundedata ved hjelp av både serverautentisering og datakryptering. Disse teknologiene sørger for at Kundedataen er trygg, sikker og kun tilgjengelig for Kunden som informasjonen tilhører og de som Kunden har gitt informasjonstilgang til. NorgesJord hoster/verter sine nettsider på sikre servere som anvender brannmurer og annen avansert teknologi for å hindre forstyrrelser eller tilgang fra uvedkommende.

Ettersom Selskapet bruker Tjenesten til å opprettholde Data om NorgesJord-kunder er denne informasjonen sikret på samme måte som beskrevet ovenfor for Kundedata.

11. Endringer i personvernerklæringen

NorgesJord forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. NorgesJord vil varsle om vesentlige endringer i denne personvernerklæringen via Selskapets nettsider minst tredve (30) virkedager før endringene trer i kraft.

12. Kontakt oss

Spørsmål angående denne personvernerklæringen eller informasjonspraksisen på Selskapets nettsider kan adresseres til NorgesJord;

Bjørnemyrsveien 2, 1344 Haslum, e-post: post@norgesjord.no