Norgesjords historie

Vårt søster-selskap Maskin og Utemiljø ble dannet av Tore D. Carlsen i 1999 . Denne bedriften bygde seg opp som en stor og allsidig anleggsgartner-bedrift.

I 2003 kjøpte Tore D det nedlagte grustaket Skarpsno, hvor anleggsgartner bedriften umiddelbart gikk i gang med å gjennbruke oppgravde jordmasser fra sine prosjekter tilsatte stedegen natursand , naturgjødsel , blandet dette og kjørte dette gjennom et soldeverk.

I 2011 ble det startet forsøk med å produsere sin egen kompostjord med utgangspunkt i park-hageavfall da mye av det som var på markedet hadde en dårlig kvalitet. Gjennom flere år med prøving og feiling hadde vi fått mye kunnskap om produksjonen slik at vi visste at vår kvalitet var mer enn god nok til å kunne brukes i egne produkter.

Vi har alltid hatt et motto om at kvalitet er første bud sammen med at vi ikke lenger tror på at «Jord er Jord»

I 2023 skilte vi ut Norgesjord AS fra Maskin og Utemiljø AS for å sette et sterkere lys på jordproduksjon og skille dette fra de andre satsnings-områdene i bedriftene våre.

 

Norgesjord AS er nå i gang med å bygge ut jordfabrikken slik at vi i årene fremover får en vesentlig økning i produksjonskapasitet på vår kompost baserte jordproduksjon.

Denne utbyggingen er Utemiljø-Gruppens største enkeltinvestering noen sinne.

20200914_120403