Vår produksjon av jord

For å kunne levere et førsteklasses jord-produkt og samtidig holde oss innenfor de regler som det offentlige stiller til jord som kan brukes til blant annet matproduksjon og gode vekstmedier for vekst, er det nødvendig å gjøre en del tiltak.

Vi har produktblader på alle produkter der det fremgår hvilken sammensetning som produktet innehar (kjemisk sammensetning, Kornfordeling, pH etc.). Produktbladet sier også noe om bruksområder, beskrivelse av organisk innhold, produksjons-metode og FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold).

Alle verdier som er oppgitt kommer fra analyser fra et frittstående analyseselskap og dette er pålagt oss for å kunne få en godkjennelse for videresalg til kunder fra Mattilsynet. Våre produktdatablader inneholder dette godkjennelses nummeret fra Mattilsynet.

Vi er en av få leverandører som også kan Spesial-designe jord til ditt spesifikke prosjekt, ta kontakt for detaljer rundt dette.

Prosess

Prosess:

Det organiske hageavfallet legges i lange hauger, «ranker» som er 30 – 40 meter lange og 3 – 4 meter høye og breie. Her vil det naturlig starte opp en prosess der materialet sakte brytes ned.

Temperatur

Temperatur:

På grunn av den naturlige nedbrytningsprosessen vil innholdet i rankene sakte bli varmere og temperaturene kan stige til mellom 55 og 80 grader. Dette gjør at vi må overvåke rankene kontinuerlig slik at ikke blir for varmt. Dette gjøres hel-digitalt via app og tempratur-følere.

Hageavfallet går igjennom en kvalitetssikret prosses, dette er også nødvendig å gjøre for at hele ranken skal gjennomgå den samme nedbrytnings-prosessen og vi får da ut et homogent sluttprodukt. Den jevne høye temperaturen gjør også at alt ugress elimineres i prossesen (frø og rotugress) og vi får et rot-ugressfritt sluttprodukt.

Råkompost:

Etter at rankene har blitt behandlet i ca 10-14 måneder går nedbrytnings-prosessen mot slutten. Vi har da et produkt som vi kjører igjennom en «sorterings-maskin» der vi tar ut de fineste partiklene som blir vår ferdige rå-kompost.

Vår kompostjord er også naturlig næringsrik og vi ønsker at mest mulig tilførsel av gjødsel/næring skal skje etter utlegging på prosjektene

Rå-kompost er stammen i de fleste av våre jordblandinger. Dette er beskrevet lenger opp i teksten.

Og er en næringsrik, rotugressfri og jevn, fin-strukturert kompostjord å bruke som utgangspunkt for mange ulike type jord-blandinger i NorgesJord-seriene.

Natursand

Natursand:

Sand fra lokale uttak på Monaryggen brukes for å få riktig konsistens for diverse jordblandinger. Dette er kortreist råmateriale i ordets rette forstand

Monaryggen er Nord-Europas største sand-Morene/sand-forekomst

Gjødsel

Gjødsel:

For at noe skal gro trengs det alltid gjødsel, dette er «maten» til plantene/vekstene. Vi benytter både vanlig kunstgjødsel og naturgjødsel avhengig av hva kunden skal bruke jorda til.

Knuste masser 1

Knuste masser:

Enkelte blandinger krever at ikke blandingen blir for kompakt, det benyttes da knuste masser i forskjellige størrelser (fraksjoner) i blandingene. Dette er vanlig knust stein i størrelse fra 2 til 120 mm. Andre blandinger krever bære evne og porer/hulrom for å benytte disse egenskapene til jordblandinger til dette formålet.

Disse knuste massene brukes også i 2 av våre LOD-serier (Lokal Overvanns Disponering), hvor vi kan levere produkter for å løse Sirkulær Disponering av Vann i praksis, CityBioBed og Regnbed.

Biokull:

Biokull tilsettes enkelte jordblandinger vesentlig for å gi jorda forbedrede egenskaper til å holde på fuktighet og for å kunne ha et «reservelager» av gjødsel litt over tid. Dette kalles å «lade» biokullet. Biokullet i seg selv er ikke et vekstmedium men det forbedrer jordas egenskaper.

BiokullBiokullLOD City Bio Bed

Biokullet har også viktige egenskaper i forhold til karbon-binding og porevolum i jordblandinger, som gjør at bl.a LOD-egenskapene forbedres betraktelig når det gjelder å fordrøye overvannet.

Ved å fremstille Biokull og lagre dette, fjerner vi CO2 fra atmosfæren slik at klimaeffekten blir positiv.

ParlyseovnBIO

Bilde fra  Oplandske Bioenergi.

Perlite

Knust Tegl

I takhagejord brukes knust tegl som en komponent siden dette har en god kapasitet for å holde på fuktighet og på grunn av dets lave egenvekt.

Leca i grønne tak

Leca er et byggmateriale laget av norsk finkornet og kalsiumfattig leire som er brent i roterende ovner på ca 1200 grader. Varmen får leiren til å ekspandere og leiren blir omdannet i små kuler med et hardt keramisk skall og et porøst innhold med mange små luftfylte celler. Dette gir lettklinkel unike og verdifulle egenskaper som å være sterke, lette og isolerende.

Leca er en forkortelse for Light Expanding Clay Aggregate, som kan oversettes med lett, ekspanderende leire.

Kompostjord

Torv:

Torv brukes kun i mindre mengder i noen utvalgte jord-blandinger hos oss, da den har gode enkelt-egenskaper i jordstrukturer.

Perlite

Pimpsten: 

Porøs vulkanstein fra Island, med høyt porevolum

pimpsten

Perlite:

Perlite er et produkt som blandes i jorda for å gi luft og struktur. Perlite brukes til såing, stiklinger og alle typer planter som trenger sen luftigere jord.