Vår plantejord består av kompostjord med innblandet sand og torv. Vi har også et torvfritt alternativ for de som ønsker det. Produktene i denne serien er rotugress-frie siden produktet ikke inneholder vanlig matjord, men kun komponenter som er garantert rot-ugressfrie. Disse jordblandingene egner seg best til plantefelt for busker, trær, stauder og grønnsaker.

Vår plantejord-serie består av en stor mengde nydelig kompostjord med innblanding av sand og torv. Vi har også et torvfritt alternativ for de som ønsker det.

Jordproduktene i denne serien er rotugress-frie siden produktet ikke inneholder vanlig matjord, men kun komponenter som er garantert rot-ugressfrie.

Vil du lese mer om hvordan vi lager vår Rå-kompost som er hovedbestand-delen i vår Plantejord-serie ? Gå inn på fanen om Vår Produksjon av Jord.

Disse jordblandingene egner seg til alt fra plantefelt for stauder, grønnsaker, prydbusker busker og store og små trær.

Flere og flere velger nå å bruke skikkelig Plantejord, for å unngå mye jobb og uheldig ugress-vekst i etableringsfasen.

Vi har Produktdatablad og godkjenningsnr hos Mattilsynet på alle våre Plantejord-blandinger.