Vi kan levere våre produkter i bulk (med tipp-bil, flisvogntog og kranbil med grabb) eller i storsekk, (med kranbil eller distribusjonsbil på pall) samt at vi også har 24/7 Drive-In hente muligheter for privatkunder på vårt anlegg i Mysen.

Vi overvåker temperaturer i våre produksjonsranker automatisk slik at vi får beskjed fra vårt overvåkningssystem dersom temperaturen overstiger de grensene som vi har satt, dette hjelper oss til å avverge brann samt at vi kan få ut dokumentasjon på temperaturen over lange tidsperioder

Siden våre produkter brukes i produksjon av mat er våre produkter godkjent av Mattilsynet; produktnr. hos Mattilsynet fremkommer på våre produktdatablad.

For å ivareta våre kunder over hele Norge har vi inngått en salgsavtale med LOG Utemiljø. De har et bredt sortiment i sin portefølje, og de har i alle år hatt et stort fokus på jordprodukter. Norgesjord er derfor stolte av at vi har blitt valgt til leverandør og samarbeidspartner på fremtidens jordprodukter.
Har du et prosjekt eller spørsmål, ta kontakt med:

Jeanette Hoelsæther            Arild Sørli
 jeanette@log.no             arild@log.no
90 51 88 97                       91883135

LOG Utemiljø