Anleggsgartner firmaet Wikholm AS har under gjennomføringen av den ene Bybane parsellen utført flytting av gamle trær som nå er flyttet tilbake og plantet i bybane traseen.

Disse trærne har blitt plantet i Norgejord sitt Rotvennlige Bærelag og Grøntsone, som inngår i vår CityBioBed-serie.

Web siden: https://www.hordaland.no/nb-NO/bybanen-utbygging/gronnere-bybanebygging/ sier følgende om prosjektet:

Bybanen har et eget program for «omplassering» av trær. I stedet for at trær blir hugget ned, så har rundt 140 trær blitt tatt vare
på underveis i byggingen. Nå kommer også noen av trærne tilbake til ny utsikt mot Store Lungegårdsvann

Der vi i hovedsak ønsker å bruke disse trærne, er der folk ferdes og får glede av disse trærne. Holdeplassen i Fløen er en av disse
stedene som får disse flotte trærne. I Fløen er det i tillegg store betongkonstruksjoner.
Å få opp store trær som er 8 – 9 meter høye tett på betongen kommer til å gi holdeplassen og området
et fint og grønt preg når våren kommer, sier Haukeland.

Grønnere bybane
Både ombruk, gjenbruk og en helthetstanke knyttet til naturmiljø og vegetasjon er en del av grønnere bybane.
Grønnere bybane innebærer at Bybanen skal prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes med lavest mulig
klimagassutslipp og påvirkning på ytre miljø. Å ta vare på trær ble planlagt i detalj for byggingen til Fyllingsdalen.