Det skulle plantes nye kastanjer i Bygdøy Alle i Oslo og i samarbeid med Link Arkitektur og Steen & Lund fikk vi dette oppdraget.

Her ble det benyttet et vekstmedium som vi kaller City Bio Bed (Rotvennlig Bærelag). Dette er et vekstmedium som består av knuste masser, vår råkompost og biokull. Dette blir bygget opp i forskjellige lag (med forskjellige fraksjoner av grus) og forskjellige jordblandinger avhengig av om dette skal være bæreflater som man kan kjøre på eller rene Grøntsoner.

Et meget spennende prosjekt i Norges sammenheng som vi har fått meget gode tilbakemeldinger på. Dette var et meget positivt pilotprosjekt i samarbeid med LINK Arkitektur og Anleggsgartner Steen og Lund.