Hele City Bio Bed serien er designet for bruk i større offentlig prosjekter og alle typer eiendoms-prosjekter for å løse problemet med overvann. Vann fra gater og torv ledes inn til felter med beplanting (ofte trær) som står i en jordblanding av knuste masser, kompostjord og biokull. De knuste massene gjør at vannet kan renne ned i grunnen mens biokullet er ekstremt godt egnet til å holde på fuktighet. Ved å bygge opp massene under trærne med forskjellige fraksjoner av knuste masser pluss biokull og kompost får vi en løsning der vi kan magasinere og fordrøye store mengder vann og derved løse problemet med overfylte offentlig overvannsledninger samtidig som vi lager et flott vekstmiljø for trærne.

Røttene vil da finne gode vekstvilkår i de porevolumene som naturlig oppstår, og her er det da både nydelig kompostjord og ladet Biokull (med næringsstoffer).

Tidligere brukte man skjelletjord til dette, blandet på stedet. NorgesJord sin løsning blandes ferdig i våre jordfabrikker, og kan tas i bruk umiddelbart når det ankommer ditt prosjekt.