Denne jordtypen er beregnet brukt i forbindelse med løsninger med overvann som ledes i rør, f.eks fra takvann ned i rør som ligger under blomsterbed. I rørene er det lagt inn veker som kapillært suger opp fuktighet som planterøttene i sin tur søker til. Her utnytter vi takvannet som en ressurs til selv-vanning i stedet for å bli et problem for det offentlig nettet.

Dette blir da det perfekte selv-vanningssystemet, da vi ønsker at planterøttene skal søke nedover, og fuktigheten kryper oppover som vekstene da nyttiggjør seg til sin vekst-fase. Dette betyr igjen at den aktuelle vekstene vokser ytterligere, og vil kreve enda mere vann/fuktighet for å vokse ytterligere.