Plantejord av kompostjord

Vår plantejord består av kompostjord med innblandet sand og torv. Vi har også et torvfritt alternativ for de som ønsker det. Produktene i denne serien er rotugress-frie siden produktet ikke inneholder vanlig matjord, men kun komponenter som er garantert rot-ugressfrie. Disse jordblandingene egner seg best til plantefelt for busker, trær, stauder og grønnsaker. Vår plantejordserie …

LOD 1 Takhagejord

Det som skiller en vekstmasse tilpasset til tak, med en konvensjonell vekstmasse tilpasset alminnelige grøntarealer, er dens egenskaper. Når man skal konstruere en vekstmasse tilpasset til tak, er det hensiktsmessig at vekstmassen har et høyt porevolum, er lett av vekt, og at den kan drenere og holde på vann. Vekstmassen vi produserer har et høyt …

LOD 2 Selvvanning

Denne jordtypen er beregnet brukt i forbindelse med løsninger med overvann som ledes i rør, f.eks fra takvann ned i rør som ligger under blomsterbed. I rørene er det lagt inn veker som kapillært suger opp fuktighet som planterøttene i sin tur søker til. Her utnytter vi takvannet som en ressurs til selv-vanning i stedet …

LOD 3 Regnbed

Dette er kompostbasert jord med gode dreneringegenskaper. Disse Naturbaserte jordtypene har ulike egenskaper i forhold til regnbedets funksjon . Dette gjelder egenskaper både hva drenering, fordrøyning og evne til å holde på fuktighet over tid angår. Vi har pr i dag 3 hovedtyper Regnbedsjord, fordelt etter ulike jordegenskaper. Det er derfor meget viktig at man …

Plenjord

Dette er et Naturjord-basert produkt (matjord) som består at «vanlig» Naturjord tilsatt sand. Dette er det vanlige produktet som brukes for legging av plener. Vi anbefaler å legge ut 5-10 cm oppå god, avrettet undergrunnsjord, som har god drenering av vannet. Plenjorda må gjødsles ganske hardt etter utlegging, hvis man skal så plen. Legger man …