Plantejord av kompostjord

Vår plantejord – serie består av en stor mengde nydelig kompostjord med innblandet sand og torv. Vi har også et torvfritt alternativ for de som ønsker det. Vi ønsker å være en premiss-giver og hele tiden ligge i front av utviklingen når det gjelder jord som skal benyttes til dyrking av mat, planting av prydvekster/trær, …

LOD 1 Takhagejord

Det som skiller en vekstmasse tilpasset til tak, med en konvensjonell vekstmasse tilpasset alminnelige grøntarealer, er dens egenskaper. Når man skal konstruere en vekstmasse tilpasset til tak, er det hensiktsmessig at vekstmassen har et høyt porevolum, er lett av vekt, og at den kan drenere og holde på vann. Vekstmassen vi produserer har et høyt …

LOD 2 Selvvanning

Denne jordtypen er beregnet brukt i forbindelse med løsninger med overvann som ledes i rør, f.eks fra takvann ned i rør som ligger under blomsterbed. I rørene er det lagt inn veker som kapillært suger opp fuktighet som planterøttene i sin tur søker til. Her utnytter vi takvannet som en ressurs til selv-vanning i stedet …

Plenjord

Dette er et Naturjord-basert produkt (matjord) som består at «vanlig» Naturjord tilsatt sand. Dette er det vanlige produktet som brukes for legging av plener. Vi anbefaler å legge ut 5-10 cm oppå god, avrettet undergrunnsjord, som har god drenering av vannet. Plenjorda må gjødsles ganske hardt etter utlegging, hvis man skal så plen. Legger man …