Vår plantejord – serie består av en stor mengde nydelig kompostjord med innblandet sand og torv. Vi har også et torvfritt alternativ for de som ønsker det.

Vi ønsker å være en premiss-giver og hele tiden ligge i front av utviklingen når det gjelder jord som skal benyttes til dyrking av mat, planting av prydvekster/trær, karbonbinding og bruk av Overvannet som en ressurs og ikke et problem. Likeledes ønsker vi å fremme gode jordløsninger til mat-produksjon, så bl.a vår samarbeidspartner, Ability Facility Managment, kan tilby kortreist og egendyrket mat direkte dyrket hos sine kunder, i deres kunde-kantiner og mat-løsninger.

Produktene i denne serien er rotugress-frie siden produktet ikke inneholder vanlig matjord, men kun komponenter som er garantert rot-ugressfrie. Disse jordblandingene egner seg best til plantefelt for busker, trær, stauder og grønnsaker.

Jordproduktene i denne serien er rotugress-frie siden produktet ikke inneholder vanlig matjord, men kun komponenter som er garantert rot-ugressfrie.

Vil du lese mer om hvordan vi lager vår Rå-kompost som er hovedbestand-delen i vår Plantejord-serie ? Gå inn på fanen om Vår Produksjon av Jord.

Flere og flere velger nå å bruke skikkelig Plantejord, for å unngå mye jobb og uheldig ugress-vekst i etableringsfasen.

Vi har Produktdatablad og godkjenningsnr hos Mattilsynet på alle våre Plantejord-blandinger