Det som skiller en vekstmasse tilpasset til tak, med en konvensjonell vekstmasse tilpasset alminnelige grøntarealer, er dens egenskaper. Når man skal konstruere en vekstmasse tilpasset til tak, er det hensiktsmessig at vekstmassen har et høyt porevolum, er lett av vekt, og at den kan drenere og holde på vann.

Vekstmassen vi produserer har et høyt innhold av resirkulert tegl og ekspandert leire. I tillegg inneholder vekstmediet torv og kompost. En vekstmasse med et høyt innhold av grove korn av porøse materialer vil kunne opprettholde dreneringsfunksjonen som en drensgrus. Hvis partiklene har en porøs overflate, har vekstmassen i tillegg muligheten til å suge opp vann, og deretter frigi dette vannet senere. Resultatet er en høyere bufferkapasitet til vann, sammenliknet med en konvensjonell vekstmasse. Da vekstmassen har et svært lavt innhold av silt og leir, har massen dårlig næringslagring, som betyr at en vekstmasse for tak, trenger kontinuerlig tilføring av næring, for å kunne opprettholde gode vekstvilkår for plantevekst.