Digitalt overvann

Norgesjord har utviklet et system for overvåkniing og automatisk vanning som kan brukes i flere typer anvendelser. Systemet gjør at vi kan overvåke nivå i våre nedgravde selv-vanningsrør som gir vann til planter/trær samtidig som vi overvåker vann-nivå i tilførselstanken(e) for vann. Med dette systemet vil vi automatisk fylle vanningsrørene slik at planten til en …

Kunnskapsformidling / foredrag

I tett samarbeid med LOG Utemiljø avholder Norgesjord stadig seminarer og tilpassede foredrag for kunder, skoler, landskapsarkitekter, beskrivende ledd, utførende entreprenører/anleggsgartnere og andre. Vi ønsker å formidle vår kunnskap om jord og anvendelser av riktig jordtyper til de forskjellige formål ute hos våre kunder slik at resultatet for kunden blir så optimalt som mulig.

Vårt salgskontor LOG Utemiljø

Vi kan levere våre produkter i bulk (med tipp-bil, flisvogntog og kranbil med grabb) eller i storsekk, (med kranbil eller distribusjonsbil på pall) samt at vi også har 24/7 Drive-In hente muligheter for privatkunder på vårt anlegg i Mysen. Vi overvåker temperaturer i våre produksjonsranker automatisk slik at vi får beskjed fra vårt overvåkningssystem dersom …

Ministerbesøket

Finansminister Jan Tore Sander var på besøk hos oss 22 sept 2020 og ble informert om våre tanker og ideer rundt fremtidens jordproduksjon. Jan Tore Sander viste stor interesse for vår kompostproduksjon, da det viste seg at han driver med egen kompostproduksjon i sin egen hage. Ekstra morsomt var det at besøket ble mye lenger …