I tett samarbeid med LOG Utemiljø avholder Norgesjord stadig seminarer og tilpassede foredrag for kunder, skoler, landskapsarkitekter, beskrivende ledd, utførende entreprenører/anleggsgartnere og andre.

Vi ønsker å formidle vår kunnskap om jord og anvendelser av riktig jordtyper til de forskjellige formål ute hos våre kunder slik at resultatet for kunden blir så optimalt som mulig.